අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
 Division Day of Horana Divisional Secretariat

Division Day of Horana Divisional Secretariat

               Division Day of Horana Divisional Secretariat ...

28
අගෝ2017
Coordinating  meeting  in held on 09 th of June 2018 Horana Divisional Secretariat

Coordinating meeting in held on 09 th of June 2018 Horana Divisional Secretariat

                          Coordinating  meeting  in held on 09...

28
අගෝ2017

හොරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය කොට්ඨාශ දින රැස්වීම

හොරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය කොට්ඨාශ දින රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top